NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Na vlastní pěst
Branný závod zrušen
KALENDÁŘ

O PIONÝRU

Dobrovolná práce

Každoročně odpracuje vedoucí na přípravě, provedení a vyhodnocení akcí (pravidelné schůzky, jedno i vícedenní akce) zhruba 800 hodin, při počtu oddílů v Pionýru, jejichž činnost je převážně zajišťována třemi dobrovolníky, jde celkově asi o 2.160.000 hodin. Připočteme-li k tomu práci dalších dobrovolníků při nepravidelných činnostech, což je asi 720.000 hodin navíc, lze odhadnout vklad dobrovolníků pro zajištění aktivit s dětmi na 2.880.000 hodin dobrovolné práce ročně.

Pro ekonomicky uvažující to lze vyčíslit i v penězích. Zvolíme-li jako hodinovou sazbu obecně uznávanou částku 60,- Kč (hrubého) za práci dobrovolníka, vyjde nám, že pokud bychom tuto práci chtěli zaplatit, šlo by o 172.800.000,- Kč.

Poznamenáme ještě, že plat profesionálů v oblasti volného času (tzv. paní na hlídání či zaměstnanců odborných institucí) je zhruba 100,- Kč na hodinu (i když dneska už je to zase o něco víc). ZPĚT na předchozí stranu