NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Hornobřízský puchýř
17.-18.3.2023
KALENDÁŘ

O NÁS A NAŠÍ SKUPINĚ

Pionýr ČR a naše skupina

Nejvyšší organizační jednotkou sdružení Pionýr je Česká rada Pionýra (Praha), následuje o stupínek niže Krajská rada Pionýr (pro nás v Plzni), a pak jsme my - jednotlivé Pionýrské skupiny. To je jen stručně základní struktura organizace. Detailnější informace najdete v záložce O Pionýru, podzáložka Statut.
Zmíněný Statut je pro všechny v Pionýru jednotný a závazný; je to vlastně takový základní spis, který říká co Pionýr je, co dělá a pro toho je určen.
Všichni v Pionýru jsme sjednoceni tzv. jednotícími prvky, takže pak každý pozná, že jsme Pionýři. Hlavním společným prvkem je název PIONÝR, dále mohou být používány: znak, logo, maskot, pozdrav, součásti oděvu (šátky, košile, trička, apod.), značení (nášivky, odznaky a domovenky, apod.).
V případě užívání jednotících znaků bych se pozastavil nad ZNAKEM. Od roku 2007 má sdružení Pionýr nový znak. Proč došlo k výměně starého znaku, který byl z dřívější doby ponechán a jistě ho všichni znáte, tak to by bylo na další dlouhý článek. Ale skutečností je, že používání tohoto znaku nebylo vyloučeno a naše Pionýrská skupina si kolektivně odsouhlasila nadále používat tento původního znaku spolu se znakem novým. Také proto vidíte původní znak v hlavičce těchto webových stránek.


Skupina, oddíly a vedoucí

Naše Pionýrská skupiny Horní Bříza už je tady snad od pradávna. Novodobě je tu však 20 let. Jak to v životě chodívá, i v naší skupině se během této dlouhé doby vystřídalo mnoho dětí, instruktorů i vedoucích. Ale jsou i výjimky, které dohromady tvoří takové "jádro", které se během času nemění. Jen jejich věk stále roste, takže bývalí vedoucí jsou dneska staršími vedoucími a z tehdejších dětí vyrostli současní instruktoři a vedoucí.

Když trošku zavzpomínáme, za poslední letá byla skupina tvořena oddíly: Větrník, Rychlá rota, Blesk, Hopio, Orli, Sportovní oddíl, Dráčata

Zpravidla jsou oddíly zaměřeny na přírodu, všeobecné poznávání, tábornictví, turistiku, různé sportovní aktivity. Naše pravidelná schůzková činnost se odehrává v naší pionýrské klubovně a v okolní přírodě Horní Břízy. Do roku 2007 byla naší klubovnou místnost v areálu restaurace Oáza v Horní Bříze. Od roku 2008 je naší klubovnou třída v místní Masarykovo základní škole.
Myslím, že zde je právě nejlepší místo pro následující zmíňku
- našimi letitými a skvělými partnery a pomocníky jsou právě Masarykova Základní škola v Horní Bříze, Sbor dobrovolných hasičů Horní Bříza a v neposlední řadě Městský úřad Horní Bříza. S jejich podporou jsou naše realizační možnosti daleko pestřejší, a my tak můžeme připravovat a nabídnout nejen našim členům, ale i veřejnosti, skvělé akce a zábavné programy.

S moderní dobou však také přišla legislativa a požadavky na kvalifikaci našeho personálu. Ano, samozřejmě je to správně. Každý, kdo někomu svěřuje do péče svoji ratolest chce vědět, že je nejen v dobrých rukách, ale že se k němu bude přistupovat osobitě, metodicky a především s plnou odpovědností. (Sami nejlépe znáte různé aféry, které byly v posledních letech zvěřejněny v médiích.) Člověk někdy žasne, jak se něco takového může vůbec stát, či jak mohli rodiče dovolit a svěřit své dítě do péče osobě, o které pořádně nic neví). Všichni lidé působící v různých "pionýrských funkcích" musí mít potřebnou kvalifikaci. Školení si částečně hradí ze svých vlastních financí a mnohdy i několikadenní školení a zkoušky absolvují ve svém volném času. O tomto se více dočtete v záložce O Pionýru.

Pro mylnou představu mnohých lidí si neodpustím poznámku - všichni lidé v naší skupině provádějí svoji činnost zdarma bez nároku na mzdu nebo jakoukoli odměnu. Každý rok hradí stejný členský příspěvek jako každý, kdo je registrovaný ve skupině. Může se Vám to v dnešní době zdát divné, ale všichni dělají zadarmo, ve svém volné čase a navíc jsou právně odpovědní za své činy a svěřené děti. Jedinou odměnou jsou jim zážitky, dobrý pocit z odvedené práce a upřímné nadšení a radost dětí v oddíle a na táborech ... proto to také dělají.


Skupina v roce 2010

Bohužel, ne vždy je svět tak růžový ...

Pionýrská skupina Horní Bříza se v tomto roce bohužel dostala pro nezájmem vedoucích a instruktorů do nejmenšího součtu registrovaných členů během posledních 20 let. Proč se tak stalo? Odpověď si musí říci každý sám ...

  ... nezájem o celoroční práci s dětmi?
  ... co budeme stále poslouchat starší o náboru dětí?
  ... některé problémy řešíme dlouho nebo je vůbec neřešíme?
  ... vše visí na jednotlivcích?
  ... je nebo není zájem o školení?
  ... proč existuje jen 1 oddíl?
  ... co se stane, když odejdou jednotlivci?
Zkrátka, nic v životě není jednoduché, jednou nahoře, jednou dole, a v každé době se člověk setkává s novými věcmi a skutečnostmi - dobrými, ale někdy i s těmi horšími. Věříme, že dobře odvedená práce našich předků spolu s naší současnou činností a vynaloženým úsilím nenechá padnout naši skvělou Pionýrskou skupinu Horní Bříza, která si své současné postavení ve společnosti musela vybojovat a obhájit a pro mnohé z nás je kusem života a druhou rodinou.

Registrační statistika - pro rok 2010 bylo zaregistrováno 50 členů. Z toho je:
  do 9 let - 13 členů,
  10 - 12 let - 10 členů,
  13 - 15 let - 8 členů,
  16 - 18 let - 5 členů,
  19 - 26 let - 3 členové
  nad 27 let - 11 členů.

Oddíl Větrník - se zaměřením na turistiku a tábornictví tvoří 40 členů (od nového školního roku). Oddíl je rozdělen na 2 části. Každé pondělí se schází podle možností od 16,00 hodin oddíl předškoláků, prvních a druhých tříd. Tématem celoroční hry je "Pohádkový kocour Mikeš".

Každý pátek, opět podle možností, se scházejí starší děti. Tématem jejich hry je "Putování s Čechem po Čechách". Děti postupně plní úkoly tzv. Vlastnosti zvířátek, v oblasti turistiky získávají ocenění IVV nebo IML.
Oddíl je již několik let zapojen do soutěže ve sběru odpadových surovin, kde získává slušné výsledky. Každoročně oddíl pořádá putovní nebo stálý letní tábor. V tomto školním roce 2010/2011 pořádá o letních prázdninách v Caparticích pro malinké i velké děti letní tábor nazvaný "Policejní akademie".
Oddíl je zároveň z velké části pořadatelem většiny výletů i akcí nejen pro děti, ale i další neorganizované zájemce. Poděkování tady patří také několika rodičům registrovaným v naší skupině, bez jejichž pomoci bychom oddílové akce nemohli uskutečnit.

Oddíl Dráčata - bohužel jako oddíl fungovat nemohou (6 členů). Zaměřeni - lanové aktivity, sportovní hry.

     
Znaky pionýrských celorepublikových soutěží - Pionýrská a Tábornická stezka