NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Na vlastní pěst
Branný závod zrušen
KALENDÁŘ

TURISTIKA A NAŠE SKUPINA

Co je IVV a jeho plnění

Internationaler Volkssportverband (dále jen IVV) je mezinárodní organizace pro lidový sport. Zabývá se pořádáním akcí, které nemají výkonnostní charakter. Jejich smyslem a cílem je odblokovat stres a pracovní přepětí nenáročnou fyzickou a cenově dostupnou aktivitou tak, aby se stala sportem pro všechny věkové kategorie, tělesně více či méně zdatné účastníky, tedy sportem pro všechny. Nenásilná forma odpočinkového pobytu v přírodě bez nadměrného zatížení organismu je pro náročnější účastníky akcí nahrazena výkonnostní formou - vyšší kilometráží. Odměnou za to jsou kromě fyzické a psychické pohody navíc ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek. Oficiální web mezinárodní organizace IVV.

Plnění IVV

Klub českých turistů je od r. 1995 členem mezinárodní organizace IVV. Proto turisté mohou podmínky ocenění IVV plnit na akcích IVV jak v ČR, tak i v zahraničí. V ČR se započítávají kilometráže - pěší max. do 50 km, cyklo max. do 130 km, lyže max. do 50 km. Akce se pořádají v těchto přesunech - pěší, cyklo, lyže, nebo jiné - v některých státech např. bruslení. Součástí turistické akce IVV může být i plavání - započítává se jen do akcí. Ocenění se plní po linii počtu akcí a po linii počtu kilometráže. Může se plnit jen jedna forma. Plnění není časově omezeno. Čeští turisté většinou plní akce a kilometry v přesunech pěších nebo cyklo, a někteří využívají i pro akce plavání. Přesuny v oboru lyžařském nebo jiném u nás zatím nejsou obvyklé.
Další možností je plnění tzv. městských, příměstských a kruhových turistických tras. Tyto trasy najdete na webu Klubu českých turistů - městské turistické trasy a kruhové turistické trasy. Každý provozovatel má za povinnost po splnění trasy turistou vydat do jeho průkazu razítko IVV. Plnění je stejné jako na turistických akcích, liší se jen v tom, že tuto trasu lze plnit kdykoliv dle příslušného záznamníku, ale maximálně jednou za půl roku na danou trasu.


Ocenění IVV

Ocenění se plní po linii počtu zúčastněných akcí - první ocenění obdrží turista po 10 akcích, další po 30, 50 ... až do počtu 3 000 akcí, a po linii kilometráže - například v pěší turistice se první ocenění uděluje po absolvování 250 km, další za 500, 1000, 1500, 2000 ... až do 80 000 km. Není potřeba žádná registrace ani žádný stálý poplatek pro to, aby turista mohl plnit IVV. Jediné, co je potřeba - je zakoupit příslušný průkaz (záznamník, jsou rozlišeny pro kilometráž a akce) přičemž je na turistovi co bude plnit - zda jen akce nebo kilometráž nebo oboje. Ocenění pak vydává pan Němec (Rakovník)) na vybraných větších akcích.
Jak bylo již výše uvedeno, v každé linii (kilometráž nebo akce) může turista po splnění dané hranice získat diplom (zdarma), odznak (za poplatek) a nášivku (za poplatek), přičemž turista sám rozhoduje co bude chtít. Zda jen diplom, odznak, nášivku nebo vše či v různé kombinaci. Přehled odznaků naleznete níže.
Výše uvedené povídání se týká dvou základních záznamníků pro vlastní plnění podmínek IVV. Dále existuje řada (podskupina) IVV záznamníků, která se již může plnit zcela individuálně. Odměnou většinou též bývá diplom, odznak, popř. nášivka nebo jiný suvenýr. Z těch nejznámějších je možné uvést - 10 pochodů IVV (během 3 roků splnit 10 kontrétních pochodů), Grand Slam Rakovník (každé roční období absolvovat 6 jakýchkoliv pochodů IVV), YOUNG WALKERS TOUR (pro mladé turisty) a mnoho dalších.

Pořadatel, který chce turistickou akci organizovat jako IVV, se musí řídit Směrnicí KČT pro akce IVV v platném znění. Pravidla pro pořádání akcí IVV nejsou složitá, ale jsou pro organizátory závazná. Další informace ohledně IVV stejně jako oficiální záznamníky Vám poskytnou pořadatelé na většině akcích jenž jsou zařazeny do IVV.

Informace čerpány z WEBu KČTPřehled odznaků IVV


Odznaky za KM (250 - 4 000 km)

zelený

250 km
modrý

500 km
červený

1 000 km
zelený

1 500 km
modrý

2 000 km
červený

2 500 km
zelený

3 000 km
modrý

3 500 km
červený

4 000 KM


Odznaky za KM (4 500 - 20 000 km)

zelený

4 500 km
červený

5 000 km
modrý

5 500 km
černý

6 000 km
zelený

6 500 km
červený

7 000 km
modrý

7 500 km
černý

8 000 km
zelený

9 000 km
červený

10 000 km
modrý

11 000 km
černý

12 000 km
zelený

13 000 km
červený

14 000 km
modrý

15 000 km
černý

16 000 km
zelený

17 000 km
červený

18 000 km
modrý

19 000 km
černý

20 000 km


Odznaky za KM (21 000 - 70 000 km)

zelený

21 000 km
červený

22 000 km
modrý

25 000 km
černý

30 000 km
fialový

35 000 km
hnědý

40 000 km
zelený

45 000 km
červený

50 000 km
modrý

55 000 km
černý

60 000 km
fialový

65 000 km
hnědý

70 000 km
Odznaky za AKCE (10 - 400 akcí)

bronz

10
stříbro

30
zlato

50
ratolest
stříbrná

75
ratolest
zlatá

100
bronz

125
stříbro

150
zlato

175
ratolest
zlatá

200
modrá

225
červená

250
zelená

275
modrá

300
červená

325
zelená

350
modrá

375
červená

400


Odznaky za AKCE (425 - 1 000 akcí)


425

450

475

500
zelený

525
červený

550
modrý

575
černý

600
zelený

650
červený

700
modrý

750
černý

800
zelený

850
červený

900
modrý

950
černý

1 000


Odznaky za AKCE (1 050 - 1 700 akcí)

zelený

1050
červený

1100
modrý

1150
černý

1200
fialový

1250
hnědý

1300
zelený

1350
červený

1400
modrý

1450
černý

1500
fialový

1500
hnědý

1700


Odznaky za CYKLO KMNášivky + Odznaky YWT

25 akcí (nášivka) 50 akcí (nášivka) 75 akcí (nášivka) 100 akcí (odznak)