NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Hornobřízský puchýř
17.-18.3.2023
KALENDÁŘ

Sběr surovin

Snažíme se pomáhat ...

Jako všichni z nás, a nebo aspoň větši na z nás, doma třídí odpad a není nutné představovat co je modrý, zelený, žlutý, ... kontejner.
I my Pionýři se snažíme přispět k opětovnému využití surovin, ze kterých jsme měli doma např. obal od pračky, pet lahev od minerálkam nebo třeba televizní časopis, který už neplatí.
Protože je nás hodně a nashromáždíme těchto druhotných surovin velké množství, omezujeme suroviny na sběr papíru a zatím ještě na PET lahve a víčka.

Pokud jste členy naší skupiny a máte zájem se podílet na sběru, můžete sbírat následující suroviny:

  • Karton, lepenka
  • Noviny časopisy, letáky
  • Směs novin, lepenky, brožury, lepené katalogy
  • Víčka od PET lahví


Sběrné místo

Naše sběrné místo je stavební buňka umístěná v dolní části Horní Břízy - mapka:


Otevírací termíny našeho sběrného místa:
    Úterý - 21.5.2019 od 18,00 - 18,30 h

Odpovědnou osobou za sběrné místo je David Sonntag, mobil: 733 259 276. Pokud budete mít zájem v některý z uvedených termínů přivézt sběrné suroviny, zašle mu SMS zprávou Vaše jméno a zvolený termín.
Dodaný sběr nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné (např. kov, plast, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiálý, syntetické a voskové materiály, asfaltové papíry). Do papíru nepatří použité hygienické papíry, papíry od olejů, uhlové papíry, mastné znečištěné od barev, nerozvláknitelné a lakované papíry.


Jednotlivé druhy či kategorie papírů (viz body výše) musí být svázány do balíků nebo uloženy do krabic. Pokud nebudou jednotlivé druhy rozdělené, nebo nebudou poskládané a svázané, jsou brány jako SMĚSNÝ PAPÍR, za který je samozřejmě nižší odměna.

Poznámka: klasické kancelářské papíry (většinou bílé formátu A4 nebo A3) jsou vybírány jako SMĚSNÉ (třetí bod ze surovin).

V rámci naší skupiny spolupracujeme s plzeňskou pobočkou firmy AVE, která od nás sbírané suroviny vykupuje. Tím je také dáno, že každý člen skupiny má tzv. sběrný účet s evidencí nasbíraných surovin, a následně s připsanou odpovídající finanční oměnou. Tu lze čerpat na různé akce a výlety pořádáné naší skupinou.