NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Na vlastní pěst
Branný závod zrušen
KALENDÁŘ

TURISTIKA A NAŠE SKUPINA

Co je IML a jeho plněníIML WALKING ASSOCIATION


IML - International Marching League

Mezinárodní pochodnická liga

Vznik a rozšíření IML

International Marching League byla založena v Tokiu v roce 1987. Zakládajícími zeměmi byly: Belgie, Dánsko, Holandsko, Irsko, Japonsko, Lucembursko, Rakousko a Švýcarsko. V průběhu následujících let byly přijímány další členské státy až do dnešního počtu (po vyloučení Indonésie) 24 zemí. IML je registrovaná na adresa v Haagu (Holandsko), rovněž je řízeno zákonem Holandska. Jednacím jazykem IML je angličtina.
Česká republika (dosud jako jediná postkomunistická země) byla přijata v roce 1996. V současné době jsou členskými zeměmi tyto státy: Rakousko, Belgie, Dánsko, Lucembursko, Irsko, Japonsko, Holandsko, Švýcarsko, Anglie, Norsko, Taiwan, Česká republika, Německo, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, Finsko, Jižní Korea, USA, Izrael, Itálie, Francie a Čína. Nejvážnějším kandidátem pro vstup v nejbližší době je Španělsko (mělo by být oficiálně přijato 7.září 2007 při zasedání v Arenzanu, Itálie).

Od roku 1997 se IML dělí na evropskou část European Marching League a na zámořskou část Pan Pacific Marching League. V každé zemi je do této ligy zařazen pouze jeden konkrétní pochod.
K 1.1.2006 došlo k přejmenování organizace s původním názvem "INTERNATIONAL MARCHING LEAGUE" na nový název "INTERNATIONAL WALKING ASSOCIATION". Vzhledem k tomu, že se všeobecně mezi turistickou veřejností tento nový název neujal, rozhodl generální meeting tohoto sdružení o tom, že nový oficiální název bude s okamžitou platností znít "IML WALKING ASSOCIATION". Webové stránky organizace IML WALKING ASSOCIATION naleznete na www.imlwalking.org.

Tento generální meeting také zvolil nového prezidenta organizace, kterým se po několikaleté přestávce stal opět Ron Hendriks z Holandska. Do další funkce Více-prezidenta byli zvoleni Marc Müller z Lucemburska a Deryck Shaw z Nového Zélandu.

(z leva do prava) - Luc Henau (B); Chaim Shoshan (Isr); Marc Muller (GHL); Dirk De Boever (B); Ron Hendriks (NL); Deryck Shaw (NZ) a Wim Jansen (NL).


Pravidla IML

 • jednotlivé stupně medailí INTERNATIONAL WALKER jsou: bronzová, stříbrná, zlatá, zlatá s vavřínem, modrozlatá emailová, modrozlatá emailová s vavřínem,
 • jednotlivé druhy spon k medailím jsou: EUROPEAN WALKER (Evropský Chodec) a INTERNATIONAL MASTER WALKER (Mezinárodní Mistr Chodec),
 • při účasti na prvním pochodu ligy si zakoupíte IML PASSPORT (záznamník v ceně 3,50 €), do kterého si budete nechávat potvrzovat svou úspěšnou účast na jednotlivých akcích s oficiálním razítkem pochodu. Razítka v tomto pasu jsou jediným platným důkazem o absolvování pochodu IML,
 • tři rozdílná razítka na jedné straně IML PASSPORTu představují sérii.

Ocenění IML

MEDAILE IML
 • první odměnou je bronzová medaile IML s titulem INTERNATIONAL WALKER (Mezinárodní Chodec). Tuto medaili získáte úspěšným absolvováním tří různých pochodů zařazených do ligy IML – tedy po první sérii.
 • za úspěšné absolvování dalších dvou sérií, tj. druhé a třetí, můžete získat bronzová čísla 2 a 3, která se připevňují na stuhu této bronzové medaile. Pozor – série pochodů znamená vždy tři různé pochody!
 • nárok na získání stříbrné medaile INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování čtvrté série pochodů (tedy celkem po 12 pochodech).
 • za úspěšné absolvování dalších dvou sérií, tj. páté a šesté, můžete získat stříbrná čísla 5 a 6, která se připevňují na stuhu stříbrné medaile.
 • nárok na získání zlaté medaile INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování sedmé série pochodů (tedy celkem po 21 pochodech).
 • za úspěšné absolvování dalších dvou sérií, tj. osmé a deváté, můžete získat zlatá čísla 8 a 9, která se připevňují na stuhu zlaté medaile.
 • nárok na získání zlaté medaile s vavřínem INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování desáté série pochodů (tedy celkem po 30 pochodech).
 • po absolvování 11. až 24. série získáváte modrá čísla 1124, která se připevňují na stuhu zlaté medaile s vavřínem.
 • nárok na získání modrozlaté emailové medaile INTERNATIONAL WALKER Vám vznikne po absolvování 25. série pochodů (tedy celkem po 75 pochodech).
 • škála medailí byla nejnověji rozšířena o modrozlatou emailovou medaili s vavřínem INTERNATIONAL WALKER, kterou lze získat po absolvování 50. série, tedy celkem po 150 pochodech.
  26. - 49. série, které ji předchází, jsou opět ohodnoceny číslicemi, které lze připnout na stuhu Vámi držené medaile.

Po každém úspěšně absolvovaném pochodu máte možnost zakoupit si sponu (bronzovou, stříbrnou nebo zlatou) s názvem pořadatelské země. Tato spona se připevňuje na stuhu medaile. Stříbrnou nebo zlatou sponu si může zakoupit pouze vlastník dané medaile.
Účast na několikadenním pochodu vyžaduje ujít každý den pochodu minimálně 20 km.TITULY IML
 • sponu s diplomem INTERNATIONAL MASTER WALKER (Mezinárodní Mistr Chodec) obdrží zdarma každý, kdo úspěšně absolvuje všech osm pochodů zakládajících zemí, tj. v Rakousku, Belgii, Dánsku, Irsku, Japonsku, Lucembursku, Holandsku a Švýcarsku.
 • sponu s diplomem EUROPEAN WALKER (Evropský Chodec) obdrží zdarma každý, kdo úspěšně absolvuje osm pochodů v osmi různých evropských zemích.
 • sponu s diplomem PAN PACIFIC WALKER (Zámořský Chodec) získá každý, kdo úspěšně absolvuje buď:
  - všech osm pochodů zámořské PAN PACIFIC LEAGUE, tj. Nový Zéland, Austrálii, Kanadu, USA, Indonésii, Jižní Koreu, Taiwan a Japonsko,
  - nebo všechny pochody zámořské PAN PACIFIC LEAGUE kromě Indonésie, avšak některý z těchto pochodů musí absolvovat dvakrát.
Celý plán získávání medailí, ocenění a titulů IML si můžete stáhnout ve formátu PDF(2 MB).


Kalendář pochodů IML - bude aktualizováno!

Evropská oblast - European Marching League
STÁT, MĚSTODNY20072008
IZRAEL, Gilboa216/17 Březen4/5 Duben
ŠVÝCARSKO, Bern2membershipsuspended
BELGIE, Blankenberge25/6 Květen26/27 Duben
ANGLIE, Wellingborough212/13 Květen10/11 Květen
FRANCIE, Chantonnay417/20 Květen1/4 Květen
LUCEMBURSKO, Diekirch22/3 Červen17/18 Květen
DÁNSKO, Viborg223/24 Červen28/29 Červen
IRSKO, Castlebar428 Červen/1 Červenec3/6 Červenec
HOLANDSKO, Nijmegen417/20 Červenec15/18 Červenec
FINSKO, Vaasa310/12 Srpen8/10 Srpen
NORSKO, Verdal225/26 Srpen30/31 Srpen
ITÁLIE, Arenzano28/9 Září13/14 Září
RAKOUSKO, Seefeld313/16 Září19/21 Září
ČESKÁ REPUBLIKA, Brno222/23 Září27/28 Září
NĚMECKO, Fulda26/7 Říjen4/5 Říjen


Zámořská oblast - Pan Pacific Marching League
STÁT, MĚSTODNY20072008
NOVÝ ZÉLAND, Rotorua217/18 Březen15/16 Březen
AUSTRÁLIE, Canberra231 Březen/1 Duben29/30 Březen
KANADA, Victoria220/22 Duben18/20 Duben
USA, Vancouver227/29 Duben11/13 Duben
ČÍNA, Dalian212/13 Květen10/11 Květen
USA, Arlington220/21 Říjen18/19 Říjen
KOREA, Won-Ju227/28 Říjen25/26 Říjen
JAPONSKO, Higashimatsuyama32/4 Listopad1/3 Listopad
TAIWAN, Taipei210/11 Listopad8/9 ListopadNaše účasti na pochodech IML

Každý z výše uvedených pochodů má své webové stránky. Z důvodu charakteru těchto mezinárodních pochodů jsou informační stránky psané v angličtině, některé bývají i vícejazyčné, avšak kromě stránek ČR (Brno) češtinu nenajdete :-). Na stránkách pochodů nalezne zájemce veškeré informace o pochodu,tj. registrace, poplatky, možnost ubytování, délky tras apod. S využitím internetu si každý může sám zajistit kompletně celou akci, a pak už se jen dopravit na dané místo a pochod absolvovat.

V České republice existují sdružení a spolky lidí, které zajišťují výpravy na tyto zahraniční pochody. Lze jejich služeb využít ve chvílích, kdy člověk např. není jazykově zdatný, nemá možnost dopravy, nezná danou lokalitu, nemá zkušenosti s organizací a zajišťováním takové akce, ... důvodů může být nespočetně. Každopádně, pokud se člověk chce zůčastnit akce, vždycky to lze nějakým způsobem zajistit.

Někteří z nás (členové PS Horní Bříza) se již několika těchto pochodů zůčastnili. Zatím také patříme k lidem co se s někým "svezou", tzn. zajištění své účasti přenecháme někomu, kdo nám to zařídí, a my už se jen účastníme pochodu. Konkrétně my zatím využíváme nabídek sdružení "MEZINÁRODNÍ CHODEC", které sídlí v Novém Boru. Každý rok vydává toto sdružení nabídku zájezdů na zahraniční pochody IVV a IML.
Už během roku sdružení připravuje předběžnou nabídku zájezdů na rok další. Tato předběžná nabídka je představena účastníkům akcí. Ty pak můžou anketou (zájmem o akci), diskuzí a návrhy buď nabídku potvrdit nebo v případě nezájmu o některou z akcí může dojít k její vyřazení a nahrazení akcí jinou. Na konci roku je pak předložena konečná nabídka zájezdů.
Vždy je stanovena uzávěrka přihlášek na jednotlivé akce; pokud má tedy člověk o účast zájem, je nutné přihlášku k účasti včas odeslat (stejně tak to chodí i na naší Pionýrské skupině). V případě, že se nenajde dost zájemců o danou akci, je tento zájezd zrušen (někdy může být zrušený zájezd dodatečně nahrazen nabídkou zájezdu, který v původní nabídce vůbec nebyl, viz výše - tvoření nabídky zájezdů).
Pokud se na daný zájezd přihlásí dostatečný počet účastníků, sdružení smluví dopravu, ubytování a zajistí všechny náležitosti spojené s pochodem. Dále je možné si současně s přihláškou zamluvit i cestovní pojištění. Dotyčný zájemce se relativně nemusí o nic starat, pouze musí v daném termínu uhradit finanční částku, která je stanovena ke každému zájezdu (dle vzdálenosti akce, ubytování, počtu dní, ...).

Zájezdy na pochody IML se sdružením nejsou čistě směřovány pouze na absolvování pochodu. Pokud se jedná o evropské pochody, zpravidla se odjíždí o den dříve a cesta do místa pochodu je doplněna poznávacím programem (návštěva kulturních památek, významných míst a památek v dané lokalitě, prohlídky zajímavých měst a center). Rovněž každý den po absolvování trasy pochodu je pro zájemce naplánován večerní výlet do blízkého okolí (tyto výlety byly vždy zajímavé a krásné).
V rámci zámořských nebo vzdálenějších zájezdů je s pochodem spojen navazující např. týdenní pobyt v daném státu, při nemž můžete procestovat velkou oblast a někdy i celý stát.Z pochodů IML

Někteří z naší skupiny se zúčastnili jednou nebo dokonce již několikrát různých pochodů v rámci IML. Zatím jsme navštívili tyto země: Německo, Itálie, Švýcarsko, Izrael, Belgie, Lucembursko, Holandsko, Rakousko a samozřejmě naší Českou republiku.


Itálie - občerstvení na trase pochodu


Itálie - cíl pochodu v Arenzanu


Belgie - návštěva města Brugge


Belgie - trasa pochodu po pobřeží


Švýcarsko - na trase pochodu


Izrael - v cíli pochoduPOUŽITÉ ZDROJE:
.. vlastní, web IML.