NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Na vlastní pěst
Branný závod zrušen
KALENDÁŘ

O PIONÝRU

Ideály Pionýra

Pionýr své hodnoty formuluje vstřícně, kladně a pojmenovává je Ideály. Členové se snaží k nim co nejvíce přiblížit.


Pravda - „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“
 • konej a hraj čestně;
 • chraň pravdu a dané slovo;
 • buď upřímný a spravedlivý.
Poznání - „Pionýr je pracovitý, učí se.“
 • poznej sám sebe;
 • objevuj krásu a dobro;
 • osvoj si vědění, znalosti a dovednosti.
Přátelství - „Pionýr je přítelem všech dětí.“
 • pomáhej bezbranným a slabším a chraň je;
 • chraň přátelství, dopřej sluchu druhým;
 • buď ohleduplný a kamarádský.
Pomoc - „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním.“
 • pomáhej nezištně a z přesvědčení;
 • chraň bezbranné a slabší a pomáhej jim;
 • zastaň se utlačovaných;
 • rozvíjej solidaritu se strádajícími a trpícími dětmi všech kontinentů.
Překonání - „Pionýr je čestný a spravedlivý.“
 • překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky;
 • nauč se ovládat sám sebe;
 • buď tělesně zdatný;
 • buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky.
Příroda - „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“
 • objevuj krásu a tajemství přírody;
 • chraň přírodu a život na Zemi;
 • uč se žít v souladu s přírodou.
Paměť - „ Pionýr má rád svou zem.“
 • pamatuj osud a odkazů svého národa;
 • chraň památky minulosti;
 • poznávej dějiny lidstva.