NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Na vlastní pěst
Branný závod zrušen
KALENDÁŘ

O PIONÝRU

Co je to pionýr?

Pojem "pionýr" pochází z francouštiny a znamená být v něčem první, snažit se poznávat nepoznané, nebát se těžkostí nebo je čestně překonávat, pomáhat druhým, hlásit se ke svým úkolům i k něčemu navíc.

Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Svojí aktivní činností a prací přispívá k výchově všestranně rozvinutého člověka a nezanedbatelně se podílí i na prevenci kriminality. Dopracovalo se k uznávanému postavení u orgánů státu, včetně ocenění, má vážnost řady organizací a významných osobností, které s ním spolupracují.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých (dle zákona č. 83/1990 Sb.). Působí v celé republice, oddíly a kluby naleznete na více než devítistech místech. Nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům - členům. Mnoho aktivit je i zcela otevřených. Vše zajišťují tisíce dobrovolníků, vedoucích, jejichž způsobilost k této činnosti Pionýr rovněž zabezpečuje soustavným vzděláváním.

Poznávat dosud nepoznané, společně prožívat dobrodružství i v tzv. všedním životě, přitom nečekat až vše jen spadne do klína. Spolupracovat, nebát se těžkostí a problémů, snažit se je překonávat čestně, hrdě se hlásit ke svým úkolům i průšvihům, nemít své slovo za cár papíru ... - to je Program Pionýra.